KONTAKTI SĀKUMS

Jaunumi


Lekcija par Lieldienu tradīcijām

23. 03. 2018

23. martā plkst. 15:30Alūksnes muzejā gaidāma LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadītājas Dr. philol. Ritas Treijas lekcija “Lieldienu tradīcijas pasaulē un Latvijā”.  Pētniece iepazīstinās ar Lieldienu cikla svētku izcelsmi un svinēšanas daudzveidību dažādu tautu tradīcijās. Lekciju noslēgumā alūksnieši aicināti piedalīties mūsdienu tradīciju dokumentēšanas darbnīcā, atbildot uz jautājumiem par saviem Lieldienu svinēšanas paradumiem un daloties atmiņās par to, kā svētki svinēti kādreiz (īpaši padomju periodā). Darbnīcā iegūtie materiāli glabāsies Latviešu folkloras krātuvē un būs noderīgi zinātniskiem pētījumiem.

Latvijā sinkrētiski savijušās kristietības un tautas tradīcijas, un svētki to apliecina. Lielā gavēņa pēdējo nedēļu kristieši dēvē par Kluso nedēļu. No Pūpolsvētdienas līdz Pirmajām Lieldienām piemin pēdējos Jēzus Kristus dzīves notikumus: viņa sagaidīšanu Jeruzalemē (Palmu jeb Pūpolu svētdiena), pēdējās vakariņas – Svētā vakarēdiena iedibināšanu (Zaļā Ceturtdiena), krustā sišanas pasiju (Lielā Piektdiena) un augšāmcelšanos (Lieldienas). Baznīcā Klusajā nedēļā un Lieldienu laikā sastopamas dažādas tautas reliģiozitātes izpausmes, piemēram, Krusta ceļa lūgšanas, svētku procesijas, Jēzus kapa instalācijas, pūpolu, olu un ūdens svētīšana. Šīs dienas caurvij arī latviešu tautas ticējumi, paražas un citas folkloras formas. Daudzi Lieldienās svin pavasara atnākšanu, agri rītā mazgājot seju strautā, krāsojot olas, šūpojoties un citādi līksmojot. 

2017. gadā krātuves pētnieku grupa uzsākusi izzināt kalendāra paradumus mūsdienu Latvijā. “Mūslaiku kalendārs” ir pētījums virtuālajā etnogrāfijā, jo lielākā daļa datu tiek iegūta tiešsaistē – tiek izstrādāta digitāla platforma un īpaši tiešsaistes rīki ērtai tradīciju dokumentēšanai internetā. Pētījums noris ERAF finansētā projektā “Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā” (Nr. 1.1.1.1/16/A/040).

 


Filmu demonstrēšana

16. 03. 2018

Alūksnes muzejā 16. martā plkst. 10:30 filmu demonstrēšana:

  • Sieviete Nacionālo partizānu karā (22 min.)
  • Leģionāra Ēvalda Kalniņa atmiņu stāsts (25 min.)

16. marts ir leģionāru piemiņas diena, kurā godinām mūsu zēnus un vīrus, kas Otrā Pasaules kara laikā Latviešu leģiona rindās cīnījās pret Padomju varu, cenšoties nepieļaut Baigā gada atkārtošanos.


Tikšanās ar Gundegu Skudriņu

20. 03. 2018

Alūksnes muzejā 20. martā plkst. 16:00 Alūksnes un Apes novada fonds ielūdz uz tikšanos ar dzirkstošo pasākumu organizatori un TV seju Gundegu Skudriņu lekcijā "Kā trenēt radošumu?"

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot anketu http://ej.uz/KaTrenetRadosumu

Uz tikšanos!


Dabas muzeja ceļojošā izstāde "Brīnumi ziedos"

9. 03. 2018

No 9. marta līdz 6. maijam skatāma Dabas muzeja ceļojošā izstāde "Brīnumi ziedos".

Izstāde ir stāsts par ziedēšanu – ziedaugu dzīves kulmināciju – ar aci viegli uztveramo un priecējošo, un ne tik viegli ieraugāmo.  Izstādē gan lieli, gan mazi var uzzināt interesantas lietas par ziedkopām, putekšņiem, apputi, ziedu krāsām, smaržām, kā arī izmantoja iespēju līdzdarboties uzdevumos un spēlēs.


Vēsturnieka Jāņa Tomaševska lekcija "Kurelieši -Trešā ceļa gājēji"

6. 03. 2018

Alūksnes muzejā 6.martā plkst. 10:00 Latvijas Kara muzeja Otrā pasaules kara vēstures nodaļas vadītāja, vēsturnieka Jāņa Tomaševska lekcija "Kurelieši - Trešā ceļa gājēji'.

Kureliešu vārds laika gaitā apvijies ar leģendām un nostāstiem. Vieni viņus sauc par varoņiem, otri - par nodevējiem, vēl citi - par laikmeta upuriem. Kas bija 1944. gada vasarā izveidota Kureļa grupa, kādi bija tās mērķi, darbība un liktenis laikā, kad Latvija atradās vācu okupācijā un valsts teritoriju draudēja atkārtoti okupēt padomju vara? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēs Latvijas Kara muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis.© 2012 Madara Matisone e-mail: madaramatisone@gmail.com