KONTAKTI SĀKUMS

Muzejs


Izglītojošas un radošas nodarbības Alūksnes muzejā:

 

 

 

"NAUDAS VĒSTURE"

 

Mērķis: Veidot priekšstatu par naudas attīstību no aizvēstures līdz mūsdienām. Iepazīt naudas īpašības, izprast naudas nozīmi mūsdienās.

Apraksts:

Īsfilmas “Naudas rašanās vēsture” skatīšanās;

Uzdevumi un pārrunas par filmā redzēto;

Alūksnes muzeja krājumā esošās naudas apskate, pārrunas par naudas vēsturi Latvijā;

Praktiskā nodarbība: monētas veidošana.

Mērķauditorija: 3. līdz 9. klase. Nodarbības ilgums 1h un 10min.


"ARHEOLOĢIJA"

 

Mērķis: Veidot izpratni par arheologu darbu, arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā.

Apraksts:

Prezentācija “Kā strādā arheologs?”;

Uzdevums un galda spēles par prezentācijā apgūto;

Ekspozīciju “Laikmetu mielasts” un “Asaru senkapi” apmeklējums;

Praktiskā nodarbība: “arheoloģiskie izrakumi” vai rotaslietas veidošana (atkarībā no laikapstākļiem).

Mērķauditorija:  Pirmsskolas vecuma bērni un skolēni no 1. līdz 9.klasei. Nodarbības ilgums 1h.


"LIVONIJAS ORDEŅA PILS"


Mērķis: Veidot priekšstatu par Livonijas ordeņa pils vēsturi un notikumu likumsakarībām, veicināt interesi par pilsētas vēsturi.

Apraksts:

Informatīvo materiālu aplūkošana par pils vēsturi;

Prezentācija “Livonijas ordeņa pils un tās apkārtne no aizvēstures līdz mūsdienām”;

Uzdevums par prezentācijā apgūto;

Teikas par Pilssalu un Tempļa kalnu;

Ekspozīcijas “Laikmetu mielasts” apskate;

Praktiskā nodarbība - pils ģerboņa zīmēšana.

Mērķauditorija: 6. līdz 9. klase. Nodarbības ilgums 1h un 30min.


"KO ĒDA, KUR DZĪVOJA UN AR KO NODARBOJĀS

ALŪKSNES IEDZĪVOTĀJI AIZVĒSTURĒ"

 

Mērķis: Veidot priekšstatu par aizvēstures periodu - augu un dzīvnieku valsti akmens laikmetā, seno iedzīvotāju apmetnes vietām, nodarbošanās veidu un sadzīvi.

Apraksts:

Prezentācija par aizvēsturi;

Ekspozīcijas “Laikmetu mielasts” apskate;

Uzdevumi par prezentācijā un izstādē apgūto;

Praktiskā nodarbība - trauka veidošana no māla auklas vai ķemmes-bedrīšu tehnikā. 

Mērķauditorija: 6. līdz 12. klase. Nodarbības ilgums 1h.


"IEPAZĪSTI ALŪKSNI"

Mērķis: Iepazīties ar Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

Apraksts:

Doties pētnieciskajā ceļojumā ar karti. Pēc apraksta un fotogrāfijām atrast kultūrvēsturiskos objektus un nofotografēt tos.

Sasniedzot galapunktu, atrādīt fotogrāfijas un piedalīties viktorīnā.

Mērķauditorija: 5. - 12. klase. Nodarbības ilgums 1h 30 min.

 

Uz muzejpedagoģiskajām programmām un apmeklējumiem grupās, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 25665538, 64381321 vai e-pastu muzejs.info@aluksne.lv

 

 

  

© 2012 Madara Matisone e-mail: madaramatisone@gmail.com