KONTAKTI SĀKUMS

Muzejs


Projekti

ATBALSTĪTIE UN REALIZĒTIE PROJEKTI ALŪKSNES MUZEJĀ

Nr.p.k.

Pieteikuma iesniegšanas laiks

Projekta nosaukums

Konkursa izsludinātājs

Piešķirtais finansējums

Realizācijas laiks

Projekta rezultāts

1.

2008

Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses logu restaurācija I, II kārta

VKKF

2500 LVL

2008 - 2009

Restaurēti galvenās kāpņu telpas 2 logi

2.

2008

Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija (Seno rotu atdzimšana)

VKKF

700 LVL

2008

Restaurēti 28 arheoloģijas priekšmeti (A. Burkovska)

3.

2010

Alūksnes Pilsētas apbūves plānu konservācija/restaurācija I, II kārtas

VKKF

1300 LVL

2010 - 2011

Veikta konservācija Alūksnes apbūves projektu 403 lapām, SIA Sēpija (Ā. Ubarste)

4.

2010

Alūksnes muzeja vēsturiskās izstādes „Krustpunktā” vizuālā un informatīvā satura papildināšana

VKKF Vidzemes Kultūras programma

600 LVL

2010 - 2011

Pilnveidots vēsturiskās izstādes vizuālais un informatīvais saturs, izveidots emocionālais akcents – krāšņi baronu tērpi, papildināta krājumu tekstiliju kolekcija, izpētītas, saglabātas un popularizētas 18.gs. apģērbu valkāšanas tradīcijas Alūksnē

5.

2010

Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana

ELFLA (LAD)

5584 LVL

2010 - 2011

Iegādāts kāpurķēžu pacēlājs apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabota muzeja materiāli tehniskā bāze, rasta iespēja veidot mobilās ekspozīcijas

6.

2009

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu restaurācija

ERAF

434623 LVL

2010-2012

Veikta Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī Apaļā torņa un Ledus pagraba rekonstrukcija. Muižas parka teritorijā rekonstruēts celiņu tīkls, izvietoti soliņi, uzsākta skulptūru dārza atjaunošanu, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”, veikta Jaunās pils dīķa tīrīšana un padziļināšana, izveidoti materiāli- buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku dalībai trīs starptautiskās tūrisma izstādēs, izveidota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa www.aluksnespils.lv, kā arī reklāmfilma par Jaunās pils kompleksu

7.

2010

Latvijas Mākslas Akadēmijas Alūksnes krājuma gleznu restaurācija

VKKF

300 LVL

2010

Restaurētas O. Bērziņa un R. Vētras 16 gleznas (G. Čakare)

8.

2012

Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentu prakse Alūksnes Muzejā

VKKF

900 LVL

2012

Veikta tīrīšana, restaurācija, konservācija, ierāmēšana 40 krājuma gleznām

9.

2012

Gleznotāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija / konservācija

VKKF

700 LVL

2012 – 2014

Restaurētas 6 grafikas lapas, kopējā platība 520 dm². Restaurācijas process ietvēra: dezinfekciju, mehānisko tīrīšanu, pigmentu pārbaudi un nostiprināšanu, atdublēšanu, traipu ķīmisko apstrādi, restaurācijas pasu sastādīšanu, foto fiksāciju (Ā. Ubarste)

10.

2013

Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde

VKKF

1 350 LVL

2013 aprīlis- jūlijs

Veikta Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un sastādīta restaurācijas metodika

11.

2013

LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied”

KM

1 670 LVL

2013 aprīlis- augusts

Izveidota ceļojošā izstāde par Atmodas laika notikumiem un cilvēkiem, atmiņu stāsti fiksēti CD un DVD diskos, izveidoti piemiņas suvenīri

12.

2013

Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā

KM

1 000 LVL

2013 aprīlis- oktobris

Iegādātas un izvietotas muzeja krātuvēs priekšmetu saglabātības noteikumiem atbilstošas plauktu konstrukcijas, tādējādi uzlabojusies krātuvēs esošo priekšmetu pieejamība un izmantošana

 

 

 

 

 

ŠOBRĪD ALŪKSNES MUZEJS STRĀDĀ ŠĀDOS PROJEKTOS

Nr.p.k.

Pieteikuma iesniegšanas laiks

Projekta nosaukums

Konkursa izsludinātājs

Piešķirtais finansējums

Realizācijas laiks

Projekta īss saturs

1.

2010

Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai / AAC”

est-lat-rus

102971 EUR

2012 -2014

Projekta ietvaros Alūksnes muzejā atjaunos un daļēji iekārtos 3 telpas – iegūto muzeja vērtību (tostarp – arheoloģisko izrakumu) pirmapstrādei, pētnieku istabai un ekspozīciju telpu, kurā iekārtos arheoloģijai veltītu izstādi. Alūksnē organizēs 10 lekcijas un seminārus vietējiem iedzīvotājiem par dažādām arheoloģijas tēmām un metodoloģisko semināru projekta partneriem.

2.

 

Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles

est-lat-rus

 

 

Projekta ietvaros Alūksnes muižas parkā tiks restaurēts Aleksandra paviljons, Alūksnes Jaunajā pilī veiks 1.stāva sienu krāsojuma izpēti, Alūksnes muzejā tiks iegādāts aprīkojums 2 muzejpedagoģiskajām programmām, iegādāts un uzstādīts interaktīvais informatīvais stends. Alūksnē organizēs lekcijas un seminārus vietējiem iedzīvotājiem par dažādām tēmām.

 

 

 

© 2012 Madara Matisone e-mail: madaramatisone@gmail.com